DNB waarschuwt voor toenemende risico's op vastgoedmarkten

  • In Nieuws
  • 14:33, 04 December 2018
  • 198 Views
img

De Nederlandsche Bank (DNB) waarshuwt in de vorige week verschenen Toezicht Vooruitblik 2019 voor toenemende risico's op de vastgoedmarkten.

Deze Toezicht Vooruitblik biedt een overzicht van de prioriteiten die DNB in 2019 stelt in haar toezicht op financiële instellingen, met als doel een integere en solide financiële sector in Nederland.

In perioden van stijgende vastgoedprijzen ontstaat vaak de basis voor toekomstige kwetsbaarheden. Zo bestaat er het
risico op overwaardering, wat kan leiden tot toekomstige verliezen.DNB besteedt aandacht aan de inwerkingtreding
van de eis aan kantoorpanden om vanaf 2023 te voldoen aan minimaal energielabel C. Als vanaf
2023 geen energielabel C of hoger kan worden aangetoond door de kantooreigenaar kan het
kantoorpand wellicht niet meer gebruikt worden. Daarmee heeft deze eis direct gevolgen voor aan
kantoren gerelateerde beleggingen en leningen.Van belang is dat instellingen in kaart hebben
welk deel van hun bedrijfsleningen met vastgoed als onderpand kantoren betreft en wat de energielabelverdeling is.

De Nederlandsche Bank:Toezicht Vooruitblik 2019