Lagere kosten taxaties brengen kwaliteit in gevaar

  • In Nieuws
  • 16:26, 27 November 2018
  • 192 Views
img

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) is faliekant tegen de motie van PvdA-Kamerlid Jan Nijboer om de kosten voor taxatierapporten te verlagen. Lagere tarieven gaan mogelijk ten koste van de kwaliteit, stelt de NVM.

De politiek zal moeten kiezen tussen ‘quick­and­dirty’ waardebepalingen met hoge risico’s of goed onderbouwde taxaties en de prijs die daaraan verbonden is’, zegt NVM­voorzitter Ger Jaarsma in een reactie op de motie van Nijboer. ‘Uiteraard kiezen wij voor het laatste. De aangenomen motie om de prijs van taxaties te verlagen omdat ze niet betrouwbaar zouden zijn, slaat volgens ons de plank mis.’ Gistermiddag nam de Tweede Kamer een motie van PvdA­Kamerlid Jan Nijboer aan over lagere kosten voor taxatierapporten. Deze roept de minister voor Wonen op “om in gesprek te gaan met banken om ervoor te zorgen dat mensen minder geld kwijt zijn aan taxatierapporten”. Volgens Jaarsma is de kostenverlaging daarom nog geen gelopen race. Directe aanleiding voor de PvdA­motie is recent onderzoek van de Consumentenbond, waarbij sterke verschillen in getaxeerde waarden van dezelfde woning naar voren kwamen. Jaarsma: ‘In het verleden is er vaker discussie geweest over het feit dat de getaxeerde waarden van hetzelfde object soms sterk kunnen verschillen, ondanks dat de rapporten allemaal gevalideerd zijn. Ik snap dat dit vragen oproept over de betrouwbaarheid van taxaties. Ook bij ons, want als er misstanden zijn, lossen wij die graag met/voor onze leden op. Dat wilden we ook graag met de Consumentenbond doen, maar die stond daar tot nu toe afwijzend tegenover.’

 

Hoge eisen

Taxaties zijn van grote betekenis voor de financiële stabiliteit. Door deugdelijke taxaties kunnen hypotheekverstrekkers en consumenten worden behoed voor de risico’s van overcreditering. Aan het taxatierapport worden hoge eisen gesteld. Dit vereist gedegen kennis en kunde van de taxateur. De NVM vindt dat dit (ook) in de prijs tot uitdrukking mag komen. Maar taxeren is volgens Jaarsma geen exacte wetenschap en een afgegeven taxatiewaarde staat altijd open voor discussie. ‘Van essentieel belang voor de kwaliteit van een taxatie is daarom een goede inhoudelijke onderbouwing van de getaxeerde waarde. Binnen de NVM worden belangrijke stappen gezet om de kwaliteit van deze onderbouwing steeds verder te verbeteren. Ook de AFM en DNB dringen hier op aan.