Nieuwe president RICS: 'Vastgoedsector moet vorm geven aan de toekomst'

  • In Nieuws
  • 13:34, 04 December 2018
  • 184 Views
img

Chris Brooke FRICS is begonnen aan zijn termijn als president van RICS voor het jaar 2018-2019.

Brooke richt zich op drie gebieden: het promoten van het werk van
gekwalificeerde RICS­professionals, het bevorderen dat
vastgoedprofessionals zijn voorbereid op de toekomst en het bespreken van
actuele kwesties als verstedelijking, klimaatverandering en technologische
ontwikkeling.
Brooke wordt ondersteund door Tim Neal FRICS, president­ elect, en
vicevoorzitter Kath Fontana FRICS. Brooke volgt John Hughes op, die RICS
in het 150­jarig jubileumjaar leidde.
Tijdens de bijeenkomst in Hong Kong waarop Brooks als president werd
geïnstalleerd, werd ook de uitslag bekend gemaakt van de stemming door de
leden over de modernisering van het bestuur van de internationale
beroepsorganisatie. De opkomst was 11%, waarbij 86% van de kiezers vóór
de aanpassing van de structuur stemde. De wijzigingsvoorstellen zijn
daarmee goedgekeurd en worden voor formele goedkeuring voorgelegd aan
de Privy Council.
De wijziging stelt RICS in staat om gestructureerd te blijven werken aan de
opbouw van een wereldwijde beroepsorganisatie, die vastgoedprofessionals
in staat stelt de uitdagingen aan te gaan die op de vastgoedsector afkomen
en de kansen te benutten. Zo kan RICS tegemoet komen aan de
veranderende verwachtingen van belanghebbenden, klanten en het brede
publiek.